סביבה לגיל הרך

חינוך נכון לילדים: המטרה צריכה להיות מאד ברורה, בניית הסביבה. שכל אחד יהיה מושפע
ממנה. מערכת החינוך בונה חברה, החברה לא מחנכת בעצמה. חינוך נכון זה לבנות סביבה ולא
את הילדים. הדאגה צריכה להיות רק לסביבה, מה שעוטף אותם, ממה שהם מושפעים ".
"הילד צריך להתחנך ע"י החברה שלו. אנחנו אפילו לא צריכים לגשת אליו, לדרבן אותו להשתתף
בדיון, לומר לו מה לעשות, להעיר לו על התנהגותו וכן הלאה. כל שעלינו לעשות הוא לגרום לו
להתפתח ולהשתנות ע"י הסביבה, שהיא הגורם המרכזי .
הנחות יסוד ועקרונות:
• לומדים מתוך הופכיות. לא ניתן להבחין בדבר ללא הכרת הפכיותו
• תכנית הלימודים תתבסס על עקרון התפתחות האנושות
• החינוך הוא בראש וראשונה עניין חברתי על פי מקורותיו והתפקוד שלו.
• שיתוף פעולה, חיבור ועבודת צוות של כל גורמי החינוך תורמים להצלחה.
• תהליך הלמידה יתבסס על חוויה ולא על לימוד ודיון תיאורטי מילולי בלבד.
• לומדים מדוגמאות להפנמת ידע – דוגמאות והמחשות . להבנה חברתית – דוגמא אישית
הורים ומשפחה, גננת, סייעת, מורה בחוג קהילה
• סביבה בונה אדם – אינטגרציה של המרכיבים המהווים את סביבתו הקרובה של הילד –
בונה את אישיותו, תפיסת עולמו, יחסיו עם משפחה וחברים ואושרו בהווה ובעתיד.
• קטן לומד מגדול – ילדים תורמים ונתרמים כשמלמדים את הקטנים מהם.
• העדפת איכות – בגיל זה, נלמד ע'י דחיית סיפוקים, בדרכים מגוונות הדרגה ותמיכת מבוגר.

תמיכה בעבודה מתמשכת (תהליך) ובמשחק
• עבודה משותפת – צעצועים למקום, נקיון (מים וסבון), בצק ועוגיות וכד'.
חשיבות הסביבה בגיל הרך
• מן המחקר: התקופה הקריטית להתפתחות המוח, היא התקופה שמתחילה במחצית
השנייה של ההיריון ונמשכת עד גיל חמש שנים.
• תקופה זו מאופיינת בגדילה מואצת של המוח האנושי.הסביבה בה מוקף הילד בעת הזו, היא
בעלת השפעה עמוקה, ומכרעת להמשך תהליך התפתחותו.
• כישורי למידה, במיוחד למידה חברתית,– נבנים בעיקר על בסיס הפעלה חוזרת ונשנית
של אותו מסלול מוחי.
• תאי המוח אינם מתחלפים כמו תאים אחרים, על מנת לאפשר צבירת ניסיון. המוח פועל ב י
ע י ל ו ת: מוותר על מבנים שאינם בשימוש ובונה ומחזק מבנים הנמצאים בשימוש.
בין 0 ל 5 שנים מתהווה העיצוב והפיסול של המערכות הקבועות אשר ישמשו את האדם
לאורך חייו.