מה זה ידועים בציבור?

כיום בישראל של המאה העשרים ואחת ישנם לא מעט סוגים שונים של מערכות יחסים, בין אם מדובר במערכות יחסים בין בני אותו המין, בין אם מדובר במערכות יחסים שכל אחד ואחת מבני הזוג בעלי דת אחרת ובין אם בני הזוג לא מייחסים חשיבות למוסד הנישואים. מקרים שכאלו ועוד מקרים אחרים עלולים, הופכים את מערכת היחסים מבחינה משפטית ל"ידועים בציבור". עם זאת חלק לא קטן מהציבור עדיין איננו מכיר את המשמעות הרחבה של הגדרה זו, כמו מה הן הזכויות של כל אחד מבני או בנות הזוג, כיצד נוצרה הגדרה זו אילו עוד משמעויות היא טומנת בתוכה?

ידועים בציבור ללא חקיקה

החוק הישראלי עדיין לא הניח את ידי החקיקה על ההגדרה המדויקת של מי הם ידועים בציבור, אך בתי המשפט עוזרים מפעם לפעם עם ערכאות שונות אשר מחדדות הגדרה זו. עם זאת חוקים בישראל העוסקים ביחסים שבין בני הזוג, כמו חוק ביטוח לאומי וחוק למניעת אלימות במשפחה, ההגדרה המצוינת בחוק היא גם בעל/אישה אלא גם "לרבות הידוע/ה בציבור". מכך נגזר כי גם מדינת ישראל וגופייה השונים מכירים במעמד זה, אך כפי המסתמן ועל פי פסקות קודמות נראה כי התנאי הבסיסי לקביעת זוג כידועים בציבור הוא במקרה של מגורים משותפים וניהול משק בית במשותף. ניתן להקביל את המתכונת המקובלת של ידועים בציבור, כמתכונת אשר דומה לחיי נישואים הכולל ניהול של משק בית משותף ושותפות אמיתית בחיי היומיום של כל אחד מבני או בנות הזוג. 

זכויות וחובות

הגדרה של ידועים בציבור עלולה להתקיים לעיתים תוך מספר חודשים, כאשר לבני ובנות הזוג הנחשבים כיעודים בציבור זוקפים לזכותם לא מעט זכויות וגם חובות. הזכויות מהן ייהנו ידועים בציבור ינועו בין זכויות בביטוח לאומי, במקרים של ירושה יעמוד לזכות בן א ובת הזוג זכאות לרשת את רכוש האחר וכמובן זכויות בגין סיוע בדיור והטבות בנקאיות אחרות.

בכל הקשור לחובות מעמדם של ידועים בציבור די שווה למעמד של זוגות נשואים, כך למשל במקרה של פרידה וללא קיום של הסכם ממון שקדם לה, ייתכן וכי רכוש בני הזוג יתחלק בצורה שווה וללא קשור לגודל התרומה של כל אחד מבני הזוג. במידה ואחד מבני הזוג נפטרו ונותרו חובות, בן הזוג שנותר יירש את חובותיו של האחר. כמובן שגם מקרים של גירושין יחייבו את בן או בת הזוג לדאוג לילד המשותף, החל ממזונות ועד לסיפוק צרכים אחרים עבור הילדים. לקריאה נוספת – https://www.geronadv.co.il/