אברהם אבינו ובשורת האיחוד

אברם אבינו, עובד אלילים מבבל, קיבל את בשורת החיבור בהיותו איש צעיר. הוא הבין שייעוד האדם בחיים הללו, הוא להיות דומה לאלוהים וזאת על ידי הפיכת תכונת הקבלה, האגואיזם, שנמצאת באדם באופן טבעי, לתכונת השפעה, לתכונת נתינה. אברם אסף לפני אלפי שנים, משבעים אומות העולם, אנשים זרים, שהיו שכניו בבבל והאמינו שייעוד האדם בחייו, הוא להיות דומה לאלוהים בדרך של איחוד ואהבה. אברם הוביל אותם למסע משותף של הכחדת האגו, לתוך ארץ שנקראת "ארץ ישראל".

כך הגיעו לארץ ישראל, מנוכרים זה לזה, אך מחברת אותם נקודה משותפת אחת,  ללכת ישר אל. כאשר הגיעו לארץ ישראל, ארץ הרצונות, התגשמה הנבואה לאברהם, שלשמו נוספה האות "ה", שם הבורא, "לזרעך אתן את הארץ הזו". צאצאי אברהם, הם בעצם כוחות, שיקיימו את בשורת האיחוד.בעם שהגיע לארץ, התגלו התנגדויות לדרך, לאורך השנים. דרך האיחוד היא לא קלה. דורות רבים של מנהיגים עמדו לעם ישראל, רובם לא השכילו ללכת בדרך אברהם, להפך, הם העמיקו את הקיטוב והשנאה בעם וכך שלטו בו. 

עם השנים, זנח עם ישראל את דרך האיחוד, הנתינה וההשפעה ויצא לגלות. מה שידעה כל שפחה בתקופת האבות ובתקופת ההתיישבות בארץ, לא ידעו המנהיגים. הם הטיפו לפילוג וביזוי האחר. התוצאה לא איחרה לבוא, ירושלים נפלה ועם ישראל ברובו, התבולל. מתי מעט יצאו לגלות וחלמו על חזרה לירושלים.

בתחילת המאה שעברה, קרא "בעל הסולם", הרב יהודה לייב הלוי אשלג, ליהודים לצאת מאירופה. הצורר היטלר, תמך ברעיון והבטיח ליהודים תמיכה ביציאה מגרמניה לארץ ישראל. המנהיגים היהודיים התנגדו לרב אשלג וביזו אותו, הוא עלה לארץ עם משפחתו והשאר ידוע. שישה מיליונים, מהם מיליון ילדים יהודים, נרצחו בשואה. טעינו בפירוש המושג עם סגולה, טעינו לחשוב שהגנום היהודי משובח מאחרים, טרחנו לטפח גאונים יהודיים, אולם זוהי לא המטרה של עם ישראל. המטרה נמצאת כל כך קרוב אלינו, עם סגולה, העם הנבחר, הוא עם המקיים את בשורת האיחוד.

בשנה האחרונה, ניתנה לנו על מגש של כסף, הזדמנות בלתי חוזרת, לחבר את השורות בעם ישראל  ולמשוך אחרינו את כל אומות העולם. אלו מחכים שנים מעם ישראל, להדרכה והנחיה בשיטת אברהם, שיטת החיבור והאחדות. דרך אהבה והשפעה, שתביא לחיקוי ולהערכה מצד כל אומות העולם. 

כך יתממש חזון אחרית הימים, לפיו נניח את כלי המלחמה ונהפוך אותם לכלי השפעה ולא נדע עוד מלחמה.